KOSTEN

Karin van den Bos Coaching biedt coachings- en trainingstrajecten ‘op maat’ aan. Aan de hand van een kennismakingsgesprek is er duidelijk wat de vraag is en hoe het traject eruit gaat zien. Aan de hand hiervan ontvang je een voorstel. Losse gesprekken zijn in sommige gevallen ook mogelijk, dit hangt af van het vraagstuk.

Over tarieven kan contact met mij opgenomen worden via het contactformulier.

Het eerste kennismakingsgesprek is altijd gratis en kan ook online of telefonisch plaatsvinden.

De ervaring is dat de meeste werkgevers volledig bijdragen in de kosten omdat begeleiding de ontwikkeling en mentale gezondheid bevordert. Je kunt hierover het beste contact opnemen met je werkgever.  

“Hoe meer je investeert in je geluk,
hoe meer geluk in je zal investeren”.

Alan Cohen (1954)
Amerikaans zakenman en auteur

Vergoedingen voor particulieren

Coaching wordt niet vergoedt door de zorgverzekeraars, veelal wel door werkgevers. De kosten zijn volledig fiscaal aftrekbaar voor werkgevers. Informeer bij je werkgever, boekhouder of belastingadviseur.

Kosten voor coaching aftrekken bij de Belastingdienst? 

Zie hieronder wat de Belastingdienst schrijft (bron: Belastingdienst 2020):

  • U of uw fiscale partner maken de kosten voor uw studie of die van uw fiscale partner. Kosten voor de studie van uw kind mag u niet aftrekken.
  • De opleiding of studie is gericht op uw (toekomstig) beroep.
  • Er is sprake van een leertraject. Dat betekent dat u kennis opdoet onder begeleiding of toezicht. Toevoeging: Begeleiding mag ook plaatsvinden door een coach in het kader van een leertraject.”

Belangrijk:  Karin van den Bos Coaching geeft geen garanties over de toepasbaarheid van de regels van de belastingdienst in uw situatie. Neem voor de toepasbaarheid altijd contact op met belastingadviseur, boekhouder, accountant of de belastingdienst.

Coaching- of opleidingsbudget vanuit werkgever

Wil je weten of jouw bedrijf een coach traject vergoedt? Controleer in jouw bedrijf of er een CAO of er een coaching- of opleidingsbudget is opgenomen. Dit bedrag wordt ieder jaar voor jou gereserveerd vanuit het bedrijf. Overleg met je werkgever of het budget kan worden besteed aan coaching. Overleg ook met leidinggevende/HR manager of er beschikking is over een budget over besteding aan coaching.

Vergoedingen voor bedrijven en organisaties

De kosten voor coaching van een medewerker zijn volledig aftrekbaar bij de belasting. Naast teruggave van de BTW kunnen de kosten van het coachingstraject als bedrijfskosten worden opgevoerd. De bedrijfsvorm heeft geen invloed op de aftrekbaarheid.

Investeren in de ontwikkeling van je medewerker is niet alleen fiscaal aantrekkelijk. In het kader van preventie, bij langdurig verzuim, ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid is het ook kostenverlagend. duurzame inzetbaarheid.

Kijk voor meer informatie op de site van de belastingdienst of neem contact op met boekhouder of accountant.