WERKWIJZE

Coaching is de sleutel naar bewustzijn en groei.

Coaching is een Engelse term en kent vele definities. In het Engels wil het zoveel zeggen als trainen en informeren. In mijn praktijk wil ik daaraan toevoegen: het bieden van ondersteuning aan iedereen die zichzelf in positieve zin wil veranderen. Coaching is een doelgericht proces waarbij de doelen vooraf geformuleerd worden. Doelen hebben die als zinvol worden ervaren, helpen om in actie te komen en doelgericht te handelen.

In de coaching zet ik verschillende instrumenten in vanuit diverse wetenschappelijke, sociale- en bedrijfs- en geesteswetenschappen waaronder: mental coaching, systemische begeleiding, positieve psychologie, narratieve begeleiding en mindfulness.

Systemisch werk is een krachtige en impactvolle manier van begeleiding die patronen zichtbaar maakt op individueel team en organisatieniveau.  Systemisch werk geeft inzicht in hoe de verbinding is met verleden en hoe je daar op onbewust niveau mee verstrikt kan zijn.

Mindfulness is met focus en aandacht leven in het hier en nu. Het loslaten van de focus op wat er niet is, uit negatieve gedachtencirkels komen en weer in contact komen met je lichaam. Hierdoor leer je bewuster leven, genieten van het leven, je leert lichaamssignalen herkennen en de grenzen hiervan.

Ik werk op een holistische manier, dat wil zeggen dat ik niet alleen gericht ben op de klacht maar op de samenhang tussen lichaam en geest, verleden en heden.

 

 

Werkwijze

STAPPENPLAN

Het uitgangspunt is de ontmoeting. Iedereen is voor mij uniek. Daarom is er geen vaste wijze waarop ik werk en coach. Coaching is maatwerk. Gesprekken zijn het belangrijkste deel in de contacten met mij. Daarnaast kunt je verwachten dat ik (concrete) opdrachten geef. Soms is dat een leesopdracht, een andere keer is dat een doe of een zijn-opdracht. De verhouding tussen deze vier onderdelen is voor iedereen anders.

GESPREK

90%

OPDRACHTEN

70%

LEZEN

60%

DOEN!

80%