WERKWIJZE

Coaching is de sleutel naar bewustzijn groei en ontwikkeling.

Coaching is een Engelse term en kent vele definities. In het Engels wil het zoveel zeggen als trainen en informeren. Coaching is een vorm van professionele begeleiding op werk en persoonlijk vlak.  Coaching is een doelgericht proces waarbij de leergraag vooraf geformuleerd wordt. Doelen hebben die als zinvol worden ervaren, helpen om in actie te komen en doelgericht te handelen. Hieronder vindt je een aantal van mijn gebruikte methodieken en technieken waarin ik ben opgeleid.

In de coaching zet ik verschillende methodieken in vanuit diverse wetenschappelijke, sociale- en bedrijfs- en geesteswetenschappen waaronder: mental coaching, systemische begeleiding, positieve psychologie, narratieve begeleiding, Acceptance and Commitment Therapie, mindfulness, NLP en oplossingsgericht coachen posttraumatische groei begeleiding. Ook psycho educatie is een onderdeel van de sessies.

Systemisch werk is een krachtige en impactvolle manier van begeleiding die patronen zichtbaar maakt op individueel- team en organisatieniveau. Systemisch werk geeft inzicht in hoe de verbinding is met verleden en hoe je daar op onbewust niveau mee verstrikt kan zijn. Het geeft inzicht in patronen, draaglast, loyaliteiten, de manier waarop je jouw plek inneemt en hoe dit je in het ‘nu’ belemmert.

Mental coaching, stress en burn-out coaching, rouwbegeleiding  zijn allemaal overkoepelende titels en termen. Het is begeleiding naar een andere mindset, verwerking, kijken vanuit andere perspectieven, bewustwording, vitaliteit en gedragsverandering.

Mindfulness betekent leven met bewuste aandacht en focus in het moment. Mindfulness wordt ook vaak mindfitness of aandachtstraining genoemd, dat klinkt hipper. Door middel van mindfulness leer je hoe je eigen mentale processen in het brein werken, gedachten tot stand komen. Je traint als het ware je brein en maakt nieuwe hersenverbindingen aan. Hierdoor kun je beter loslaten, uit negatieve gedachtencirkels komen en weer in contact komen met je lichaam waardoor je eerder je grenzen voelt, bewuster leeft en meer, geniet.

Narratieve begeleiding wil zeggen vertellend, verhalend. In ieders levensverhaal ontstaan patronen en door middel van narratieve gespreksvoering wordt het levensverhaal gereconstrueerd, erkend, herkend.

Positieve psychologie is een op wetenschap gebaseerde psychologiestroming die zich richt op wat je gelukkig maakt. Doel is versterken van welbevinden en het vergroten van veerkracht.

Acceptance and commitment Therapie (ACT) is een evidence based 3e generatie gedragstherapie die mensen helpt om op een flexibele manier om te gaan met de hindernissen in het leven, het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht en welzijn.

NLP staat voor neuro linguïstisch programmeren en is een krachtige effectieve methode om inzicht te krijgen in drijfveren en motivaties. Met NLP ga je aan de slag met je zintuigen, (non verbale) communicatie gedachten, gevoelens met als doel je bewust te worden van die invloeden.

Posttraumatische groei coaching leidt tot positieve veranderingen na moeilijke gebeurtenissen of omstandigheden. Groei wordt gerealiseerd op 3 domeinen, persoonlijke relaties, zelfperceptie en levensfilosofie. het verhogen van persoonlijke hulpbronnen veerkracht optimisme wijsheid en inzichten.

Intodrives Drijfverenscan gaat over wat jouw drijfveren zijn wat je motiveert en in welke omgeving je hebt best tot je recht komt. Drijfveren komen vanuit jezelf en beïnvloeden(onbewust) gedrag.Deze kan ingezet worden tijdens een traject of als los pakket bij bijvoorbeeld loopbaancoaching.

Holistisch wil zeggen allesomvattend, deze benadering gaat ervan uit dat alles met elkaar is verbonden. Ik ben dan ook niet alleen gericht op de klacht of symptoom maar ook wat er onder ligt en de context. Op de samenhang tussen lichaam en geest, context, verleden en heden.

STAPPENPLAN

Het uitgangspunt is de ontmoeting. Iedereen is voor mij uniek. Coaching is maatwerk. Gesprekken en oefeningen zijn het belangrijk om inzichten, verbinding en bewustzijn te creëren. Daarnaast kunt je verwachten dat ik soms (concrete) opdrachten geef. Dit kan een leesopdracht een praktijkopdracht of ontspanningsopdracht zijn. De verhouding tussen deze vier onderdelen is voor iedereen anders.

De hooizolder, coachruimte

GESPREK

90%

OPDRACHTEN

70%

LEZEN

60%

DOEN!

80%