PRIVACY VERKLARING

Privacyverklaring Bos coaching
Vanwege de wet Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) ben ik verplicht je te informeren over de manier waarop ik omga met jouw persoonsgegevens.  In deze privacyverklaring kan je dit lezen.
Hieronder kunt u de volledige privacyverklaring downloaden.

Mocht u vragen hebben hieromtrent, schroom dat niet om contact met mij op te nemen.

Contactgegevens
Door het invullen van het contactformulier via de website heb ik bepaalde persoonlijke gegevens, zoals je voornaam, achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Dit is nodig om contact met je op te nemen en je te informeren over de begeleiding die ik bied.

De gegevens zijn goed beveiligd
Ik neem de bescherming van gegevens serieus. De gegevens worden niet online opgeslagen. Mijn computer is beveiligd. De website van Bos Coaching maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding herken je aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de URL.

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?
In de individuele coachtrajecten leg ik beknopt persoonlijke doelen, afspraken en voortang vast. Deze gegevens hebben als doel de voortgang te bewaken van het traject maar ook voor het opnemen van contact via telefoon of email mocht er een afspraak wijzigen. Ik ben de enige die toegang heeft tot deze gegevens. Deze gegevens worden na afsluiting van het traject 1 jaar bewaard.
De gegevens van potentiële cliënten worden niet langer bewaard dan 1 jaar, na het eerste contact, indien er geen overeenkomst tot stand komt. Als ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, 10 jaar te bewaren.

Privacy facturatie
De factuur vermeld de volgende gegevens:
Naam, adres woonplaats, datum, kosten, en beknopte omschrijving van het traject.

Wat gebeurt er niet met je gegevens?
Jouw gegevens worden niet verkocht aan anderen of bedrijven.
Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Worden jouw gegevens met derden gedeeld?
Jouw gegevens worden uitsluitend met derden gedeeld als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:
– Bank; vanwege de verwerking van betalingen
– Belastingadviseur; vanwege inzage in facturen met adresgegevens.
Met de adviseur is een verwerkersovereenkomst afgesloten.
– Websitehost; voor de opslag van gegevens uit contactformulieren
– Nieuwsbriefsoftware; voor de digitale nieuwsbrief
– Google Analytics; voor de analyse van bezoekgegevens website

Met al deze partijen zijn overeenkomsten gesloten waarin duidelijke afspraken zijn vastgelegd.

Intervisie
Tussen vakgenoten onderling vinden er intervisiebijeenkomsten plaats met als doel om je als profeesional te ontwikkelen en van elkaar te leren. Indien jouw casus voor deze intercollegiale toetsing wordt gebruikt, gebeurd dit anoniem en alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonlijke gegevens, die ik van jou heb naar jou of een door jou specifiek aangewezen organisatie, te sturen.

“Wees meester en vormgever van jezelf.”

Friederich Nietzsche (1844-1900)