"In de kern van moeilijkheden schuilen mogelijkheden" Albert Einstein. En "de onderstroom die niemand ziet, bepaalt de richting op elk gebied" van Stef Bos zijn uitspraken die mij mij al jaren inspireren en die ik ook zelf van nabij ken. We kunnen groeien en ontwikkelen door moeilijkheden en uitdagingen die het leven ons telkens weer geeft. En in mijn visie begint dit met zelfkennis en reflectie. Ubuntu we bestaan dankzij elkaar en hebben elkaar in dit proces nodig. Zelfkennis staat voor inzicht in de eigen identiteit, waarden en overtuigingen, sterke en zwakke kanten interesses, ambities en gedragingen. Zelfkennis en inzichten leiden tot verbindingen persoonlijke vitaliteit en effectieve samenwerking en relaties. Vitaliteit staat voor levenskracht en vertaalt zich in een sterk lichaam, een goed functionerend immuunsysteem, het voelen van emoties, het hebben van lichamelijke en mentale energie, een goed inzicht in de eigen toekomst. De mens in balans. Daar waar mensen samenwerken en samenleven spelen dynamieken en patronen die niet zichtbaar zijn maar wel voelbaar, de onderstroom. Om tot resultaten, werkgeluk en werkplezier te komen is het van belang om betekenisvolle relaties op te bouwen. Hiervoor is leiderschap nodig die een cultuur creëert die zorgt dat mensen zich echt gehoord, gezien en begrepen voelen. Een cultuur die ruimte biedt aan ontwikkeling, betekenisvolle relaties en zingeving.
Mijn missie is te bij te dragen aan ontwikkeling van leiders, medewerkers teams en organisatie. Het bijdragen aan het ontstaan van, verbinding,, focus, vitaliteit en effectieve samenwerking waardoor duurzame gedragsverandering en inzetbaarheid ontstaat. Dit doe ik met mijn team door middel van coaching zowel op individueel als team niveau. Maar ook door diverse inspirerende en interactieve workshops en trainingen. Deze kunnen op maat gemaakt worden, afhankelijk van de leervraag.
In 2017 behaalde ik mijn Bachelor of Health met de specialisatie Begeleidingskunde, een diepere vorm van coaching. Ik leerde hier coachen met behulp van methodieken en technieken uit diverse domeinen waaronder de wetenschappelijk, sociale-, bedrijfs- en geesteswetenschappen, ik heb ervaring in de zorg maar ook praktijkervaring in een grootstedelijke omgeving In 2018 behaalde ik mijn diploma mindfulnesstrainer. Mindfulness is een vorm van individuele en groepstherapie waarmee stress en angst verminderd kunnen worden en er een balans kan worden bereikt in denken, voelen en lichaam. Tevens heb ik mijn certificaat Mindfulness in beweging gehaald. Hierdoor kan ik begeleiding bieden in de trainingen en coaching met behulp van bewegingen uit o.a. de yoga QiQong. In 2019 heb ik mij gespecialiseerd tot mental coach, dit is een intensieve vorm van individuele en team begeleiding naar bewustwording, bij verandering naar vitaliteit op het gebied van gezondheid, leefstijl en gedrag, vergroten van zelfvertrouwen omgaan met life events, werkdruk en keuzestress. In mei 2019 heb ik mijn diploma tot Systemisch Coach behaald. Systemisch coachen is een impactvolle manier van begeleiding waarbij verborgen belemmeringen en dynamieken zichtbaar worden gemaakt Ik heb geleerd te werken op basis van het systemische gedachtegoed van Bert Hellinger. Systemische begeleiding is mogelijk op individueel, team en organisatie niveau. In 2019 heb ik mij tevens gespecialiseerd in begeleiding bij depressie rouw en verlieservaringen. Hierbij heb ik kennis opgedaan van de diverse depressievormen, grondslag reguliere diagnosestelling en behandeling. Rouw en verlies is iets wat niet altijd vanzelf verdwijnt, soms kan het zijn dat er begeleiding nodig is, ik beschik over de kennis van de diverse rouwfasen en rouwtaken en kan begeleiding bieden bij rouw en verlies. In 2018 volgde ik nog een aparte training " Intuitief en systemisch coachen met teams" bij het Coachcenter in Den Haag.